1. Úvodní stránka
  2. Na podlahy
  3. Elegant čistič na podlahy s pomerančovým olejem 1l

Elegant čistič na podlahy s pomerančovým olejem 1l

Tekutý čisticí prostředek odstraňuje skvrny a nečistoty, zároveň ošetřuje a čistí plochy, snižuje antistatický náboj a ošetřovaným povrchům dodá lesk. Nezanechává šmouhy, těšit se tak můžete jen na zářivě vysoký lesk a svěží vůně.

52,89  bez DPH (21 %)
64 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 19655

Bezpečnostní pokyny:

Pozornost
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně: P102 Skladujte mimo dosah dětí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+ P311 PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Související produkty

Menu