1. Úvodní stránka
  2. Well Done
  3. Osvěžovač vzduchu a textílií Spring Flower s rozprašovačem 350ml

Osvěžovač vzduchu a textílií Spring Flower s rozprašovačem 350ml

Je vhodný na odstranění pachu po kouření, po domácích zvířatech, smetí a jiných organických látek, je vhodný na oživení a osvěžení potahů, koberců.

59  bez DPH (21 %)
71,39 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 19297

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Související produkty

Menu