1. Úvodní stránka
  2. Well Done
  3. Vento spray na ošetření nábytku Lavender 300ml

Vento spray na ošetření nábytku Lavender 300ml

Snadné čištění, úprava a leštění povrchu nábytku, chrání před znečišťujícími látkami. Vzhledem k obsahu aktivního prostředku proti prachu dodává při použití lesk.

49  bez DPH (21 %)
59,29 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 11600

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Reakce: P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Související produkty

Menu